Categorii
Grupa 091

Cod CAEN 0910 – Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

Cod CAEN 0910 – Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

Aceasta activitate include: activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale, efectuate pe baza de tarif sau contract:
servicii de explorare în legatura cu extractia petrolului sau a gazelor, de exemplu metode de prospectare traditionale, ca efectuarea examinarii geologice la amplasamentele viitoarelor exploatariforare directionala si reforare: “foraj la suprafata”; ridicarea, repararea si demontarea sondelor;cimentarea învelisului de la puturile de petrol si gaze; servicii de pompare; astuparea si abandonarea puturilor etc.lichefierea si regazeificarea gazelor naturale în vederea transportului, efectuate la locul extractieiservicii de drenare si pompare, pe baza de tarif sau contractforare de proba (test) în legatura cu extractia petrolului sau a gazelor

Aceasta activitate EXCLUDE: servicii de lupta împotriva incendiilor în terenurile petroliere si de gaze naturale

Autorizatii si Avize:

Pentru autorizatia de functionare a codul CAEN 0910 este nevoie de urmatorul aviz de functionare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primarii pot solicita avize sau autorizatii suplimentare. Îti recomandam sa consulti pagina primariei de pe raza localitatii unde îti vei desfasura activitatea.

Alte informatii:

În momentul actual, pe tot teritoriul Romaniei sunt înregistrate un numar de aproximativ 150 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 0910 – Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale