Categorii
Grupa 390

Cod CAEN 3900 – Activitati si servicii de decontaminare

Cod CAEN 3900 – Activitati si servicii de decontaminare

Aceasta activitate include: decontaminarea solului si a apei freatice la locul poluarii, folosind, de exemplu, metode mecanice, chimice sau biologicedecontaminarea uzinelor sau a amplasamentelor industriale, inclusiv uzine nucleare si terenul aferentdecontaminarea si curatarea apelor de suprafata în urma poluarii accidentale, de exemplu prin colectarea poluantilor sau prin aplicarea de substante chimicecuratarea petelor de titei si a altor poluanti de pe sol, de pe suprafata apei, din oceane si mari, inclusiv zonele costierelucrari de îndepartare a azbestului, vopselei pe baza de plumb si a altor materiale toxicealte activitati specializate de control al poluarii

Aceasta activitate EXCLUDE: combaterea daunatorilor din agricultura, vezi CAEN 0161purificarea apei în scopul alimentarii cu apa ,vezi CAEN 3600tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, vezi CAEN 3821tratarea si eliminarea deseurilor periculoase, vezi CAEN 3822maturarea si stropirea strazilor etc., vezi CAEN 8129

Autorizatii si Avize:

Pentru autorizatia de functionare a codul CAEN 3900 este nevoie de urmatorul aviz de functionare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primarii pot solicita avize sau autorizatii suplimentare. Îti recomandam sa consulti pagina primariei de pe raza localitatii unde îti vei desfasura activitatea.

Alte informatii:

În momentul actual, pe tot teritoriul Romaniei sunt înregistrate un numar de aproximativ 100 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 3900 – Activitati si servicii de decontaminare

Categorii
Grupa 360

Cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei

Cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei

Aceasta activitate include: captarea apei din rauri, lacuri, puturi etc.colectarea apei de ploaietratarea apei în vederea furnizarii acesteiatratarea apei pentru utilizarea în industrie sau în alte scopuridesalinizarea apei de mare sau a apei freatice în scopul obtinerii de apa dulce, ca produs principaldistributia apei prin conducte, cisterne sau alte mijloace de transportactivitatea de exploatare a canalelor de irigatie

Aceasta activitate EXCLUDE: activitatea de expoatare a echipamentelor din sistemele de irigatii, vezi CAEN 0161epurarea apei uzate pentru prevenirea poluarii, vezi CAEN 3700transportul (la mare distanta) a apei prin conducte, vezi CAEN 4950

Autorizatii si Avize:

Pentru autorizatia de functionare a codul CAEN 3600 este nevoie de urmatoarele autorizatii/avize de functionare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primarii pot solicita avize sau autorizatii suplimentare. Îti recomandam sa consulti pagina primariei de pe raza localitatii unde îti vei desfasura activitatea.

Alte informatii:

În momentul actual, pe tot teritoriul Romaniei sunt înregistrate un numar de aproximativ 500 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei

Categorii
Grupa 370

Cod CAEN 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate

Cod CAEN 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate

Aceasta activitate include: exploatarea sistemelor de canalizare sau a instalatiilor de epurarecolectarea si transportul apelor uzate menajere sau industriale provenite de la unul sau mai multi utilizatori, precum si a apei de ploaie, prin retele de canalizare, canale colectoare, cisterne si alte mijloace de transport (vehicule de vidanjare etc.) golirea si curatarea haznalelor si foselor septice, a jgheaburilor si puturilor de canalizare; întretinerea toaletelor chimiceepurarea apelor uzate (incluzand apa uzata menajera si industriala, apa din bazinele de înot) prin procese fizice, chimice si biologice, ca: diluarea, separarea, filtrarea, sedimentarea etc.întretinerea canalelor colectoare si de drenaj, inclusiv canalele de scurgere

Aceasta activitate EXCLUDE: decontaminarea apelor de la suprafata sau din subteran, la locul poluarii, vezi CAEN 3900curatarea si deblocarea conductelor colectoare din constructii, vezi CAEN 4322

Autorizatii si Avize:

Pentru autorizatia de functionare a codul CAEN 3700 este nevoie de urmatorul aviz de functionare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primarii pot solicita avize sau autorizatii suplimentare. Îti recomandam sa consulti pagina primariei de pe raza localitatii unde îti vei desfasura activitatea.

Alte informatii:

În momentul actual, în Romania sunt înregistrate un numar de aproximativ 300 companii care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate

Categorii
Grupa 381

Cod CAEN 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase

Cod CAEN 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase

Aceasta activitate include: colectarea deseurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este colectarea deseurilor din gospodarii si întreprinderi cu ajutorul cosului de gunoi, a tomberoanelor, containelor etc. ce pot include materiale reciclabile mixtecolectarea materialelor reciclabilecolectarea gunoaielor în cosuri de gunoi amplasate în locuri publice

Aceasta activitate EXCLUDE: colectarea deseurilor provenite din activitati de constructii si demolaricolectarea si eliminarea deseurilor cum ar fi praful si molozulcolectarea deseurilor provenite din filaturiactivitatea de expoatare a instalatiilor de transfer a deseurilor nepericuloase

Autorizatii si Avize:

Pentru autorizatia de functionare a codul CAEN 3811 este nevoie de urmatorul aviz de functionare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primarii pot solicita avize sau autorizatii suplimentare. Îti recomandam sa consulti pagina primariei de pe raza localitatii unde îti vei desfasura activitatea.

Alte informatii:

În momentul actual, pe tot teritoriul Romaniei sunt înregistrate un numar de aproximativ 1250 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase

Categorii
Grupa 381

Cod CAEN 3812 – Colectarea deseurilor periculoase

Cod CAEN 3812 – Colectarea deseurilor periculoase

Aceasta activitate include: colectarea deseurilor periculoase, cum ar fi:
uleiul uzat provenit de la nave si garajedeseuri periculoase de natura biologicadeseuri nuclearebaterii uzate etcactivitatea de expoatare a statiilor de transfer a deseurilor periculoase

Aceasta activitate EXCLUDE: decontaminarea si curatarea cladirilor, amplasamentelor miniere, solului, apei freatice (de exemplu eliminarea azbestului), vezi CAEN 3900

Autorizatii si Avize:

Pentru autorizatia de functionare a codul CAEN 3812 este nevoie de urmatorul aviz de functionare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primarii pot solicita avize sau autorizatii suplimentare. Îti recomandam sa consulti pagina primariei de pe raza localitatii unde îti vei desfasura activitatea.

Alte informatii:

În momentul actual, în Romania sunt înregistrate un numar de aproximativ 100 companii care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 3812 – Colectarea deseurilor periculoase

Categorii
Grupa 382

Cod CAEN 3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Cod CAEN 3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Aceasta activitate include: activitatea de depozitare pentru deseurile nepericuloaseeliminarea deseurilor nepericuloase prin combustie, incinerare sau alte metode, cu sau fara productie de electricitate, abur, înlocuitori de combustibili, biogaz, cenusa sau alte produse secundare destinate utilizarii ulterioare etc.tratarea deseurilor organice în vederea eliminariiproductia de compost din deseuri organice

Aceasta activitate EXCLUDE: incinerarea si arderea deseurilor periculoase, vezi CAEN 3822activitatea unitatilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hartia, materialele plastice, cutiile metalice de bauturi, etc. sunt sortate pe categorii distincte, vezi CAEN 3822decontaminarea si curatarea solului si apei; reducerea materialelor toxice, vezi CAEN 3900

Autorizatii si Avize:

Pentru autorizatia de functionare a codul CAEN 3821 este nevoie de urmatorul aviz de functionare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primarii pot solicita avize sau autorizatii suplimentare. Îti recomandam sa consulti pagina primariei de pe raza localitatii unde îti vei desfasura activitatea.

Alte informatii:

În momentul actual, pe tot teritoriul Romaniei sunt înregistrate un numar de aproximativ 150 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Categorii
Grupa 382

Cod CAEN 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

Cod CAEN 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

Aceasta activitate include: eliminarea si tratarea înainte de eliminare a deseurilor periculoase, solide sau nu, inclusiv deseuri care pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, cancerigene, corozive, infectioase si alte substante si preparate daunatoare pentru sanatatea umana si pentru mediul înconjurator.activitatea unitatilor pentru tratarea deseurilor periculoasetratarea si îndepartarea animalelor moarte sau infestate toxic si a altor deseuri contaminateincinerarea deseurilor periculoaseeliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deseurile nocivetratarea, eliminarea si stocarea reziduurilor nucleare radioactive incluzand:
tratarea si eliminarea deseurilor radioactive de tranzitie, adica în descompunere în perioada transportului, de la spitalecapsularea, pregatirea si alte tratamente ale deseurilor nucleare, în vederea depozitarii

Aceasta activitate EXCLUDE: reprocesarea combustibililor nucleari, vezi CAEN 2013incinerarea deseurilor nepericuloase, vezi CAEN 3821decontaminarea si curatarea solului si apei; reducerea toxicitatii materialelor, vezi CAEN 3900

Autorizatii si Avize:

Pentru autorizatia de functionare a codul CAEN 3822 este nevoie de urmatorul aviz de functionare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primarii pot solicita avize sau autorizatii suplimentare. Îti recomandam sa consulti pagina primariei de pe raza localitatii unde îti vei desfasura activitatea.

Alte informatii:

În momentul actual, în Romania sunt înregistrate un numar de aproximativ 100 companii care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

Categorii
Grupa 383

Cod CAEN 3831 – Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Cod CAEN 3831 – Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Aceasta activitate include: eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deseurile nocive, vezi CAEN 3822demontarea de automobile, nave, computere, televizoare si alte echipamente pentru a obtine parti/piese destinate revanzarii, vezi sectiunea G

Aceasta activitate EXCLUDE: nu sunt mentionate excluderi

Autorizatii si Avize:

Pentru autorizatia de functionare a codul CAEN 3831 este nevoie de urmatorul aviz de functionare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primarii pot solicita avize sau autorizatii suplimentare. Îti recomandam sa consulti pagina primariei de pe raza localitatii unde îti vei desfasura activitatea.

Alte informatii:

În momentul actual, pe tot teritoriul Romaniei sunt înregistrate un numar de aproximativ 650 firme care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 3831 – Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Categorii
Grupa 383

Cod CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Aceasta activitate include: transformarea deseurilor metalice si nemetalice si a resturilor de articole din metal, în materie prima secundara

Aceasta activitate EXCLUDE: strivirea mecanica a deseurilor metalice de la automobile uzate, masini de spalat, biciclete etccomprimarea mecanica a pieselor mari din fier cum ar fi vagoanele de cale feratafragmentarea deseurilor metalice, a vehiculelor casate etc.alte metode de tratare mecanica, cum sunt taierea, presarea pentru reducerea volumuluirecuperarea metalelor din deseurile fotografice, de exemplu solutie de fixare sau filme si hartie fotograficerecuperarea cauciucului, cum ar fi pneuri uzate, pentru a produce materii prime secundaresortarea si peletizarea materialelor plastice în scopul producerii de materii prime secundare pentru tuburi, ghivece de flori, paleti si alteleprelucrarea (în forma de granule) a deseurilor de materiale plastice sau cauciuc (curatarea, topirea, macinarea) zdrobirea, curatarea si sortarea sticleizdrobirea, curatarea si sortarea altor deseuri, cum ar fi resturile provenite din demolari, pentru a obtine materii prime secundareprelucrarea uleiurilor si grasimilor de gatit folosite, în materii prime secundareprelucrarea altor deseuri de alimente, bauturi, tutun si substante alimentare reziduale, în materii prime

Autorizatii si Avize:

Pentru autorizatia de functionare a codul CAEN 3832 este nevoie de urmatorul aviz de functionare:

Cu toate acestea, pentru autorizarea anumitor domenii de activitate, unele primarii pot solicita avize sau autorizatii suplimentare. Îti recomandam sa consulti pagina primariei de pe raza localitatii unde îti vei desfasura activitatea.

Alte informatii:

În momentul actual, în Romania sunt înregistrate un numar de aproximativ 1350 companii care au ca domeniul principal de activitate codul CAEN 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate